Jump to content

Wb/se/Gáiddusoahpahusa vejolašvuohta čájehit/Oahppolágádusaid buvttadan tipsat ja oahpaheddjiid skuvlejumit

From Wikimedia Incubator
Wb > se > Gáiddusoahpahusa vejolašvuohta čájehit > Oahppolágádusaid buvttadan tipsat ja oahpaheddjiid skuvlejumit

ePakki: Bargoreaiddut oahppanproseassaide; Ideakoarttat & Studere iehčanassii -oasit.

Oulu universitehta Digipedatipsat-siidduin almmustahttet oahpahusa uhca digipedatipsaid jeavddalaččat.

Oulu universitehta oahpaheaddjit, geat ávkkástallet digiin oahpahusasteaset, juhket tipsaid veardásašdoarjjan buohkaid illun. Tipsat leat oanehaččat ja smávva iešguđet dáhpáhusaid govvádusat iešguđetlágan bálvalusaid dahje reaidduid geavaheamis oahpahusa ja oahppama doarjjan.

Universitehtapedagogihka guovddáš HYPE, Helssega universitehta: Mot rievdadit kurssa ja oahpahusa gáiddus- ja fierbmeoahpahussan ávkkástala Moodlein: pedagogalaš vuođđorávvagat universitehtaid oahpaheddjiide (ráva lea maiddái eaŋgalas- ja ruoŧagillii)

DigiCampus – Allaskuvllaid oktasaš digitála oahppanbiras, pedagogihkka ja bálvalusat[edit | edit source]

DigiCampus Moodle- ja eará skuvlejumit

CampusOnline lea Suoma ámmátallaskuvllaid oktasaš digitála oahppofálaldatportála, mii čohkke badjel 20 ámmátallaskuvlla fierbmeoahppobajiid.

eAMK -siiddut. Webinárat, PedaCasttat ja olu vásáhusat, tipsat ja liŋkkat doarjut fierbmeoahpahusa.

UEF Flipped Learning lea Nuorta-Suoma universitehta siiddut flipped classroom -metodas dahjege ng, jorggu oahpahusas dahje flippemis. Sáhka ii leat dušše gáiddusoahpahusas, muhto pedagogihka ja vuorrováikkuhusa lágideami sáhttá lahkonit flipped classroom -metoda bokte. Materiálas lea váldojuvvon vuhtii maiddái gáiddusoahpahusa oassi.

Praktihkalaš materiálat plánema doarjjan[edit | edit source]

Pedagogalaš giehtačállin

Plánenskovvi (Pedagogalaš giehtačálus)

Pedagogalaš mállet Gilly Salmona viđa lávkki málle

Carpe Diem -málle searvvušlaš fierbmekurssa plánemii Carpe Diem – ovdanbuktin suomagillii

Mari Jussila & Pauliina Kupila, Helssega universitehta: Jurdagis ollašuhttimii - pedagogalaš giehtačálus Esitys Sulautuva opetus & oppiminen (sg. Ovdanbuktin Vuogáiduvvi oahpahus & oahppan) -semináras 2012.

Minna Lakkala: Maid oahpaheaddji galgá diehtit plánedettiinis oahpahusdiliid, mat ovddidit searvvušlaš oahppama

Makkár lea fierbmeoahpahus studeantta mielas

Váldde vuhtii fierpmi oahpahusgeavahusas

Fierbmeoahpahusa buvttadeamis ohppojuvvon

Pedagogalaš giehtačálus ja StoryBoard

FiTech Oahppama hábmema bargoreaidopakeahtta ja Fierbmeoahppama hábmengirji

Materiálat surggiid mielde[edit | edit source]

Dálkkasdiehtaga skuvlensuorggit[edit | edit source]

MEDigi-fidnu lea čohkken digipedagogalaš tipsaid ja skuvlejumi MEDigi DCMoodlei: ráđđejeaddji koronadili dihte viggat MEDigi-fitnu bokte doarjut ja nannet digi-dáidduid dálkkasdiehtaga skuvlensurggiin. Čujuhusas www.digicampus.fi (Digicampus Moodlei čálihuvvo sisa HAKA -dovddaldagaiguin) Moodle-vuođus leat MEDigi digipedagogalaš tipsat ja skuvlejumit. Digipedagohihka bustávat leat boađi boađi, muhto gávnnat doppe tipsaid juo muhtin temáide. Gánnáha álggahit digi-pedagogalaš giehtačálusoasis.

MEDigi lágida maiddái jámma digi-pedawebináraid. Čuovo skuvlenkaleandara DCMoodles dahje medigi.fi/-siidduin. Dása lassin MEDigi-doibmiin sáhttet geavahit nuvttá MEDigi máhttomearkaskuvlejupmi (su. osaamismerkkikoulutus). Čađahettiinat mearkka, oaččut bagadallama du oahpahusa ollašuhttimii. Dán liŋkkas beasat oahpásmuvvat ja ohcat máhttomearkkaid.

Amma váldibehtet vuhtii, ahte juo gárvves našuvnnalaš MEDigi oahppamateriála gánnáha dál piloteret iežas oahpahusas!

Virtuála pasieantadáhpáhusat ja MedEdu fállan skuvlejupmi[edit | edit source]

MEDigi-fitnus piloterejuvvojit MedEdu buvttadan suopmelaš virtuála pasieantadáhpáhus -prográmma. Prográmma heive dálkkasdiehtaga skuvlendárbbuide dáláš hámiinis. Prográmma vuođul ráhkadit bárrásiin viiddes materiálapakeahta iešráđálaš studerema várás. Skuvlenmateriála almmustahttojuvvo 1.4. rájes Digicampus Moodles. Kursa MEDigi digi-pedagogalaš tipsat ja skuvlejumit --> Virtuálasimulašuvnnat ja spealut --> Virtuála pasieantadáhpáhusat MedEdu -skuvle. Moodlei váldojuvvo atnui ságastallanoassi, man bokte sáhttá jearrat pasieantadáhpáhusaid ráhkadeamis ja prográmmas njuolga MedEdus.