Wb/nia/Luka/14/Fanenaŵa wayaŵasa

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

7 II. Ba ilau gamaedola ba nikaoni andrõ, me no ifaigifaigi, wa lafahulõ naha tánõ si yaw̃a, imane khõra: (Mat. 23, 6). 8 Na so zogaoni yaʼugõ ba walõw̃a, ba bõi dadao ba naha tánõ si yaw̃a, ma taʼila so nikaoninia salaw̃a moroi khõu, (Amaed. 25, 6. 7) 9 ba na so zogaoni yaʼami, ba imane khõu: Fonaha daʼe, ba ibõrõtaigõ aila ndraʼugõ wedadao tánõ si tou sibai. 10 Na lakaoni ndraʼugõ, ba ae dadao ba naha tánõ si tou sibai, enaʼõ, na so zogaoni jaʼugõ, ba imane khõu: Faʼeseʼõ miyaw̃a le! ba awena tefosumange ndraʼugõ fõna nawõu ba wemanga fefu. (F. 18, 14. Mat. 23, 12). 11 Dozi sa, ha niha zamaliʼõ salaw̃a yaʼia, daʼõ niʼideʼideʼõ, ba ha niha zangideʼideʼõ yaʼia, daʼõ nibeʼe salaw̃a. 12 Ba imane gõi ba zogaoni yaʼia andrõ: Na õkaoni manga niha si hulõ wongi, ba ma na owi, ba bõi kaoni zi fahuwu khõu, ba ma talifusõu, ba ma si tenga bõʼõmi, ba ma banuami soʼanaʼa, fa bõi lakaoni gõi ndraʼugõ mangawuli, ba õtema zulõ. (Mat. 5, 46 b. t.). 13 Na fatome ndraʼugõ, ba kaoni zi numana ba sagabõda ba sogomboeyumbuyu ba sagauʼa, (Amaed. 3, 27. Yes. 58, 7), 14 ba yaʼahowu ndraʼugõ, lõʼõ sa khõra sulõ khõu, ba tesulõni khõu ba wemaoso niha satulõ andrõ dania. (Mat. 6, 4; 25, 35 b. t.).

(Luka 14 : 7 – 14)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]