Wb/nia/Luka/13/Famarou tödö ba wangalui fa'auri si lö aetu

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

22 V. Ba itõrõi mbanua seboeua, awõ mbanua sideʼide, mamahaõ, isaw̃a Yeruzalema. (Mat. 9, 35). 23 Ba so zangumaʼõ khõnia: He Tua, hadia, lõ ato zauri dania ba mbanua furi? 24 Ba imane khõra: Miforege wangalui lala wanõrõ bawa gõli siseʼise andrõ. Ato sa, uw̃aʼõ khõmi, zangalui dania fanõrõ, ba tebai. (Mat. 7, 13. 14. Fil. 3, 12). 25 Na no maoso saʼae zokhõ omo andrõ, na no ikusi mbawandruhõ, ba na ibõrõtaigõ baero so ami mamõkõ bawandruhõ, na mimane: He Soʼaya, bokai khõma! ba itema limi, imane khõmi: Lõ uʼila ha niha ami, he moroi ami. (Mat. 25, 10—12). 26 Awena dania mibõrõgõ, mimane: No mangamanga ndraʼaga, no mamadu idanõ ndraʼaga, ba zanehe ndraʼugõ, ba no mamahaõ ndraʼugõ ba newali khõma. (Mat. 7, 22 b. t.). 27 Ba imane dania: Uw̃aʼõ khõmi, lõ uʼila ha niha ami, he moroi ami. Miheta ami khõgu, fefu zolau si lõ atulõ. (Mat. 25, 41). 28 Ba fegeʼege dania ba daʼõ ba fatangisa mboha, na miʼila ndra Aberahamo, Izaʼaki, Yakobo ba dozi samaʼeleʼõ andrõ, ba mbanua Lowalangi andrõ, ba na miʼila nitiboʼõ baero ami. (Mat. 8, 11 b. t.). 29 Ba so dania moroi ba gatumbukha ba moroi ba gaekhula, moroi yõu ba moroi raya, ba manga ira ba mbanua Lowalangi andrõ. 30 Ba hiza, so zi so furi, si mõi fõna dania, ba so zi so fõna, si mõi furi dania. (Mat. 19, 30).

(Luka 13 : 22 – 30)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]