Jump to content

Wb/nan/Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong

From Wikimedia Incubator
 • It--nî î
  • Sò͘ kap liōng
   • 1-n-01 jīm-bat 100 í-lāi ê sò͘-bo̍k, kap toaⁿ, cha̍p-ūi chit-2-ê miâ
   • 1-n-02 jīm-bat gîn-kak ê kè-ta̍t pí-lē, ē-hiáu oāⁿ-chîⁿ
   • 1-n-03 ē-hiáu ēng sò͘-bo̍k piáu-sī sò͘-liōng, tōa-sè, téng-hō
   • 1-n-04 tī kap kap pun ê hoa̍t-tōng nı̍h liáu-kái ka-hoat kap kiám-hoat ê ì-gī
   • 1-n-05 ka-hoat kiám-hoat chò ē se̍k-chhiú
   • 1-n-06 ē-hiáu toaⁿ ê liân-sòa ka, kiám
   • 1-n-07 ē-hiáu 1-pái 2-ê, 1-pái 5-ê͘, ia̍h 1-pái 10-ê án-ne sǹg mi̍h-kiāⁿ
   • 1-n-08 jīm-bat koan-hē sī-kan chia̍p-ēng ê jī-lūi, pò jı̍t-chí kap chéng-tiám poàⁿ-tiám ê sî-kan
   • 1-n-09 jīm-bat chhùn-chhioh, thang saⁿ-pí-phēng
   • 1-n-10 ēng kàn-chiap pí-phēng a̍h-sī ēng tan-ūi chhek-niû ê chhiú-lō͘ lâi pí chhùn-chhioh.