Wb/nan/Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó

From Wikimedia Incubator

Âng-soàⁿ ê R10 Bí-lē-tó, ma-sī kam-á-soàⁿ ê O5 chām. Chit-ê Chām ūi tī teh Ko-hiông Tāi-káng-po͘ ê Tāi-îⁿ-khoân.