Wb/nan/Chhēng-chhah

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nan
Wb > nan > Chhēng-chhah

Nā gín-á kha-tê chhiú-tê léng-ki-ki, tō sī ē koâⁿ, ài ke chhēng--1-niá. Nā bīn-á âng-âng, hīⁿ-á sio-sio, tō sī ē joa̍h, ài thǹg--1-niá. It-poaⁿ-tek pí tōa-lâng ke chhēng 1-niá tō hó.

Àm-sî khùn m̄-thang kah phōe, kiaⁿ gûi-hiám. Ē-sái khui hang-lô͘. Bô, tō chhēng khah chōe khùn. Chìn-liōng mài tì bô-á, in-ūi iⁿ-á lóng ēng thâu-khak sàn-jia̍t, kiaⁿ hip--tio̍h.

Khah bô 3-kò-goe̍h ê iù-iⁿ-á ē-sái kā pau-bah-chàng. Pau ê hoat-tō͘ pah-pah-khoán. Goân-chek sī ài kā chhiú pau kah ân-ân hō͘ i bōe-tit tín-tāng, án-ne gín-á ē ū an-choân-kám. Nn̄g-saⁿ-kò -goe̍h lâi gín-á tō ē siūⁿ beh chū-iû tín-tāng, m̄-thang koh kā pau.