Wb/lv/Vidusskolas informātikas eksāmens/Word

From Wikimedia Incubator
IESKAITE INFORMĀTIKĀ
VIDUSSKOLAI
2007 . gada 22. maijā
SKOLĒNA DARBA LAPA

4. variants, 3. daļa

3. daļa - darbs ar Word. (32 punkti)

 1. Izveidot jaunu dokumentu. Ierakstīt tajā savu vārdu un uzvārdu. (1 punkts)
 2. Saglabāt izveidoto dokumentu kā neformatētu teksta (txt tipa) datni ar nosaukumu Ieskaite.txt mapē 3_Modulis un aizvērt šo dokumentu. (1 punkts)
 3. Atvērt datni Dalibnieki.doc, kas atrodas mapē 3_Modulis. Formatēt piekto rindkopu (sākas ar vārdiem Saskaņā ar savstarpējo..., beidzas ar vārdiem jums vajadzīgo formātu) tā, lai visi burti būtu attēloti kā lielie burti.
 4. Atrast tekstā tālruņa numuru 2410839 un aizvietot to ar 7410839.
 5. Iestatīt 18 pt atstarpi pēc (After) ceturtās rindkopas (sākas ar tekstu Cien... (1 punkts)
 6. Ievietot dokumenta beigās attēlu bilde4, kas atrodas mapē 3_Modulis.
 7. Mainīt tālummaiņas (Zoom) vērtību uz 90%.
 8. Mainīt dokumenta orientāciju uz portretorientāciju (Portrait). Saglabāt dokumentā Dalibnieki.doc veiktās izmaiņas un aizvērt to.
 9. Atvērt datni Turisma_Informacija.doc, kas atrodas mapē 3_Modulis, un saglabāt to tajā pašā mapē, nosaucot savā uzvārdā.
 10. Centrēt pirmo rindkopu (sākas ar tekstu Tūrisma informācijas...).
 11. Mainīt otrās rindkopas teksta fontu uz Tahoma.
 12. Iestatīt kursīvu (Italic) ēdnīcas nosaukumam Centrs (atrodas rindkopā, kura sākas ar vārdu Ēdnīcas).
 13. Pārvietot tekstu Latvija (atrodas dokumenta beigās) tā, lai tas būtu starp rindkopām Ventspils LV-3601 un E-pasts aaa@inbox.lv.
 14. Dokumenta beigās, sadaļā Kontaktinformācija, pēc vārda Ventspilī: iespraust tekstu Latvian-DFDS Tor Line.
 15. Iespraust simbolu ✆ (fonts Wingdings) pirms tālruņa numura +371 3607584, kas atrodas dokumenta beigās. Piezīme: šeit dotais klausules simbols (tāds, ko var parādīt pārlūkā) ir savādāks nekā Wingdings klausules simbols, kas parādīts uz eksāmena lapas.
 16. Izdzēst lapas pārtraukumu, kas atrodas pirms teksta Biļešu cenas prāmja līnijā Ventspils - Lībeka:.
 17. Dokumenta beigās izdzēst tekstu Fakss 371 3435376.
 18. Formatēt tekstu Krodziņi Ventspilī. tieši tā, kā formatēts teksts Ēdnīcas Ventspilī. (abi fragmenti atrodas sadaļā Maltītes).
 19. Iestatīt rindkopas atkāpi no labās malas 5 cm rindkopai, kas saakas ar vārdu Ēdnīcas Ventspilī.
 20. Sadaļā Papildinformācija mainīt saraksta stilu no numurēta uz aizzīmētu (bullet) ar simbolu ➢. Piezīme: uz eksāmena lapas parādītais simbols ir nedaudz savādāks.
 21. Mainīt dokumenta malu platumus: augšā un apakšā 2 cm, kreisajā pusē 2,5 cm un labajā pusē 1,55 cm.
 22. Ievietot lappuses kājenē (Footer) savu uzvārdu.
 23. Dzēst 4. kolonnu tabulai par biļešu cenām.
 24. Mainīt tabulas par biļešu cenām visu līniju krāsu uz zaļo (Green).
 25. Iestatīt dokumenta beigās esošā attēla izmērus uz 3,5 cm x 3,5 cm.
 26. Dublēt dokumenta sadaļā Papildinformācija esošo attēlu zem dokumenta pēdējās rindkopas. Saglabāt izmaiņas un aizvērt dokumentu.
 27. Atvērt dokumentu Izzina.doc. Dzēst kreiso tabulēšanas pieturu, kas atrodas otrajā rindkopā pie 10 cm.
 28. Skolas sekretārei ir jāsagatavo vairākas izziņas, kas apliecinātu, ka skolēni mācās skolā. Ir sagatavots datu avots Dati.doc, kas satur tabulu ar izziņas numuriem, skolēnu vārdiem un uzvārdiem, personas kodiem un klases numuriem. Datnē Izzina.doc ir izveidots izziņas paraugs. Izmantojot pasta sapludināšanu (Mail merge):
  izvēlēties datni Izzina.doc par galveno datu avotu, no kuras tiks ņemti dati;
  izvēlēties datni Dati.doc par datu avotu, no kura tiks ņemti dati;
  iespraust datnē Izzina.doc konkrēto datu vietā no datnes Dati.doc datu laukus Nr, Vards_Uzvards, Pers_kods un Klase. Saglabāt dokumentā izzina.doc veiktās izmaiņas;
  veikt datu sapludināšanu jaunā dokumentā tā, lai izziņas būtu sagatavotas visiem skolēniem. Saglabāt iegūto rezultātu mapē 3_Modulis ar nosaukumu Rezultats.doc. Saglabāt un aizvērt visas atvērtās datnes