Jump to content

Wb/jv/Sastra Jawa Modhèrn/Blangkon, kumpulan crita cekak

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv

Blangkon, kuwi arpa kumpulan Crita cekak Pengarang-pengarang Sastra Jawi Bojonegoro, kang diterbitaké taun 2006, déning Sanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB) kanthi kerjasama kaliyan Penerbit Narasi, Yogyakarta.

Panganggit[edit | edit source]

 • J. F. X. Hoery lan para kanca (Sri Setyo Rahayu, S. Lin, Yes Ismie Suryaatmaja, Yusuf Susilo Hartono, Djajus Pete, Nono Warnono, Nardi lan Herwanto)

Isi buku[edit | edit source]

Buku iki anggitane J. F. X. Hoery karo para kanca pengarang Bojonegoro kang kagabung ing Sanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro. Ana 17 crita cekak kang dikumpulaké jroning kumpulan crita cekak iki, yakuwi:

 • Blangkon, déning Yusuf Susilo Hartono. (Kapacak ing Jaya Baya no. 43 tanggal 23 Juni 1985.
 • Ing kéné ana cahya, déning Sri Setyo Rahayu. (Kapacak ing Panyebar Semangat no. 34 tanggal 21 Agustus 1976.
 • Bonéka Cindérélla, déning Sri Setyo Rahayu. (Kapacak ing Panjebar Semangat no. 32 tanggal 6 Agustus 1977.
 • Ali-ali sajroning kuwé tart, déning S. Lin. (Kapacak ing Jaya Baya no. 5 tanggal 30 September 1984.
 • Jerit bubar magrib, déning J.F.X Hoery. (Kapacak ing Panjebar Semangat no. 33 tanggal 16 Agustus 1975.
 • Alun isih gumulung, déning J.F.X Hoery. (Kapacak ing Mekar Sari no. 13 tanggal 1 September 1975.
 • Pulpen, déning Yes Ismie Suryaatmaja. (Kapacak ing Jaya Baya no.25 tanggal 17 Februari 1980.
 • Sing lagi mungkur, déning Yes Ismie Suryaatmaja. (Kapacak ing Jaya Baya no.24 tanggal 09-15 Februari 2003.
 • Maju tak gentar, déning Djajus Pete. (Kapacak ing Jaya Baya no.51 tanggal 22 Desember 1996.
 • Dongèng, déning Djajus Pete. (Kapacak ing Jaya Baya no. 1 tanggal 5 September 1999.
 • Kuis, déning Nono Warnono. (Kapacak ing Jaya Baya no.1 tanggal 1 September 1996.
 • Meja kursi, déning Nono Warnono. (Kapacak ing Panjebar Semangat no. 20 tanggal 17 Mei 1997.
 • Banjir, déning Nardi. (Kapacak ing Jaya Baya no. 42 tanggal 23 Juni 2002.
 • Expo, déning Nardi. (Kapacak ing Djaka Lodhang no. 23 tanggal 6 Nopember 2004.
 • Grobak, déning Herwanto. (Kapacak ing Panjebar Semangat no. 2 tanggal 12 Januari 2002.
 • Mala-mala lawas kambuh manèh, déning S. Lin. (Kapacak ing Jaya Baya no. 20 tanggal 15 Januari 1984.
 • Kreteg, déning Herwanto. (Kapacak ing Panjebar Semangat no. 8 tanggal 21 Februari 1998.

Katalog[edit | edit source]

ISBN 979-7564-93-2