Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Anyar/Suluk Wujil

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv‎ | Sastra Jawa‎ | Sastra Jawa AnyarWb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Anyar > Suluk Wujil
Jump to navigation Jump to search

Suluk Wujil kuwi pesen simbolik bab kasampurnaning urip kang diwedhar déning Sunan Bonang. Wujil kuwi sakbeneré jenengé abdi kinasih saka Prabu Brawijaya, raja Majapahit.

Petikané[edit | edit source]

 • Dipun weruh ing urip sejati
 • lir kurungan raraga sadaya
 • becik dèn weruhi manuké
 • rusak yèn sira tan wruh
 • hira Wujil salakunèki
 • iku mangsa dadia
 • yèn sira yun wruh
 • becikana kang sarira
 • awismaa ing enggon punang asepi
 • sampun kacakrabawa


 • Aja doh dera ngulati kawi
 • kawi iku nyata ing sarira
 • punang rat wus anèng kéné
 • kang minangka pandulu
 • tresna jati sarinèki
 • siyang dalu dèn awas
 • pandulu nirèku
 • punapa sekèh pracihna
 • kang nyateng sarira sakabèhé iki
 • saking sipat pakarya


 • Mapan rusak sajatinirèki
 • dadiné laan kaarsanira
 • kang tan rusak dèn wruh mangké
 • sampurnaning pandulu
 • kang tan rusak anané iki
 • minangka tuduh ing Hyang
 • sing wruh ing Hyang iku
 • mangka sembah pujinira
 • mapan awis kang wruha ujar puniki
 • dahat sepi nugraha.

Wacan[edit | edit source]

Sejarah Sastra Jawa. Dr. Purwadi, M.Hum., Panji Pustaka Yogyakarta, cithakan kapisan taun 2007.ISBN 979-25-2725-10