Jump to content

Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Anyar/Serat Nitisruti

From Wikimedia Incubator
Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Anyar > Serat Nitisruti

Serat Nitisruti kuwi warisan kraton Pajang, déning karsa dalem Pangeran Karanggayam kang mènèhi tuladha marang raja-raja Jawa bab ngèlmu sosial kotèmporèr, kanggo nggayuh kamajuan, kasajahtran lan kaslametan ing tanah Jawa.

Petikan[edit | edit source]

Dhandhanggula[edit | edit source]

 • Mamanising wasita kaèsthi
 • Nitisruti kang sinudarsana
 • tinulad ing sapantesé
 • panetan kang pakantuk
 • lan jumaking jaman samangkin
 • tujuning kamajengan
 • asedya arjayu
 • yuwananing nuswa jawa
 • aywa kongsi kalantur-lantur kawuri
 • kewraning pangawikan


 • Nguni-uni pra paramengkawi
 • kawileting ring reh pangawikan
 • kang mikani ing kajatèn
 • temah katrem katungkul
 • kanikmaten kawruhing pati
 • dadya kadunyanira
 • kawuri kalantur
 • awit datan ginraita
 • marma mangkya karsaning pra sarjanadi
 • binudi mring widagda


 • Widada ing kadunyan supadi
 • bangkit dadya ruhuring sarajad
 • mrih kapraptan sakajaté
 • nanging aywa kalimput
 • tialr talèr tataning nguni
 • Nitisruti tinilas
 • talesing sedyayu
 • supadya tanceping cipta
 • awya oncat careming sarita Jawi
 • mengkana kang wasita


 • Jatinira tyas kadya angganing
 • sinilem ing samodra dahana
 • nging paksa tumimbul baé
 • satemah sinung pémut
 • nujweng ari Budhaka manis
 • Sura candra purnama
 • ing warsaka: Wawu
 • punang sangkala kaétang
 • bahni maha astra candra duk manganggit
 • Nitisruti pustaka


...

Sinom[edit | edit source]

 • Tyas kumlungkung kumawagya,
 • luwih maning lamun uwis,
 • munggwing luhuring turangga
 • ngembat watang numbak siti
 • katon èstanya kadi,
 • kurang mungsuhing ngapupuh,
 • anyadèraken kuda,
 • mamprung alok cerik-cerik,
 • kang mangkana mung samono notoging prana.
 • Dhapur amerang langenan,
 • para tandang nyanyampahi,
 • tandha candhula-candhala,
 • mumawawa angarani,
 • sabar mring liyan janmi,
 • tan wruh lamun dhèwèkipun,
 • katon ing jerihira,
 • angucira nora wani,
 • kang mangkana iku tingkah tan prayoga.

Asmarandana[edit | edit source]

Mijil[edit | edit source]

Durma[edit | edit source]

Pucung[edit | edit source]

Kinanthi[edit | edit source]

Megatruh[edit | edit source]

Wacan[edit | edit source]

Sejarah Sastra Jawa Dr. Purwadi, M.Hum., Panji Pustaka Yogyakarta, cithakan kapisan taun 2007 ISBN 979-25-2725-10