Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Anyar/Serat Cemporèt

From Wikimedia Incubator
Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Anyar > Serat Cemporèt

Serat Cemporèt kuwi sawijining karya sastra Jawa kang kalebu golongan sastra gagrag anyar, kang dianggit dening Paku Buwono IX. Karya sastra iki dianggit jroning 32 pupuh.

Dhandhanggula 54 pada (bait)

(Petikan)

  1. Songsong gora candraning hartati, lir winidyan sarosing parasdya, ringa-ringa pangriptane, tan darbe labdeng kawruh, angranuhi wenganing budi, kang mirong ruhareng tyas, jaga angkara nung, minta luwaring duhkita, hawya kongsi kewran lukiteng kinteki, kang kata ginupita.
  2. Pangapusing pustaka sayekti, saking karsa dalem Sri Narendra, kang kaping sanga mandhireng, Surakarta praja gung, sumbageng rat dibyadi murti, martotama susanta, santosa mbek sadu, sadargeng galih legawa, sih ing wadya gung alit samya memuji, raharjeng praja nata.
  3. Nahan mangkya mukyaning kekawin, wasitadi dadya sudarsana, salaksananing barang reh, rumuruh kang rahayu, mangka pemut limuting budi, dumadi tan sangsaya, wahyeng wuryaningipun, kang pustaka raja wedha, winardya ring tepa palupining nguni, prajeng Purwacarita.
  4. .....

Sinom 41 pada (bait)

Asmarandana 51 pada (bait)

Kinanthi 73 pada (bait)

Mijil 75 pada (bait)

Gambuh 47 pada (bait)

Dhandhanggula 90 pada (bait)

Sinom 69 pada (bait)

Asmarandana 71 pada (bait)

Kinanthi 63 pada (bait)

Sinom 45 pada (bait)

Maskumambang 67 pada (bait)

Gambuh 56 pada (bait)

Mijil 52 pada (bait)

Asmarandana 32 pada (bait)

Sinom 35 pada (bait)

Pangkur 40 pada (bait)

Pucung 48 pada (bait)

Asmarandana 56 pada (bait)

Sinom 37 pada (bait)

Durma 36 pada (bait)

Dhandhanggula 34 pada (bait)

Asmarandana 43 pada (bait)

Durma 31 pada (bait)

Kinanthi 59 pada (bait)

Sinom 54 pada (bait)

Dhandhanggula 40 pada (bait)

Sinom 38 pada (bait)

Pucung 53 pada (bait)

Durma 30 pada (bait)

Asmarandana 57 pada (bait)

Sinom 34 pada (bait)