Wb/jv/PustakaWiki:Paugeran

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jvWb > jv > PustakaWiki:Paugeran
Jump to navigation Jump to search

Paugeran wonten ing Wikibook Jawi punika minangka kawicaksanan lan pitedah dhumateng para sutresna ingkang anggadhahi krenteg mbiyantu tuwuhing Pustaka Wiki mawi bas Jawi kanthi nyerat naskah-naskah, ing pangajab saged dipunginakaken dening stresna sanesipun minangka sumber tinarbuka.

Paugeran umum[edit | edit source]

Paugeran teknis[edit | edit source]