Wb/jv/PustakaWiki:Paugeran

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jvWb > jv > PustakaWiki:Paugeran

Paugeran wonten ing Wikibook Jawi punika minangka kawicaksanan lan pitedah dhumateng para sutresna ingkang anggadhahi krenteg mbiyantu tuwuhing Pustaka Wiki mawi bas Jawi kanthi nyerat naskah-naskah, ing pangajab saged dipunginakaken dening stresna sanesipun minangka sumber tinarbuka.

Paugeran umum[edit | edit source]

Paugeran teknis[edit | edit source]