Wb/jv/Kawruh bab kéwan lan manungsa

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv
Wb > jv > Kawruh bab kéwan lan manungsa

Buku isi isiné pérangan saka ngèlmu biologi perkara kéwan sacara umum lan manungsa sacara kusus.

Bab kéwan[edit | edit source]

Bab manungsa[edit | edit source]

Liya-liya[edit | edit source]

Sumber[edit | edit source]

  • 'Para goeroe ing normaalschool', 1929, Kawroeh bab Kéwan lan Manoesa. Serat kanggé moerid ing Normaalschool toewin goeroe ing pamoelangan alit. J.B. Wolters: Groningen, Den Haag, Weltevreden