Wb/jv/Kawruh bab kéwan lan manungsa

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jvWb > jv > Kawruh bab kéwan lan manungsa
Jump to navigation Jump to search

Buku isi isiné pérangan saka ngèlmu biologi perkara kéwan sacara umum lan manungsa sacara kusus.

Bab kéwan[edit]

Bab manungsa[edit]

Liya-liya[edit]

Sumber[edit]

  • 'Para goeroe ing normaalschool', 1929, Kawroeh bab Kéwan lan Manoesa. Serat kanggé moerid ing Normaalschool toewin goeroe ing pamoelangan alit. J.B. Wolters: Groningen, Den Haag, Weltevreden