Wb/ceb/Batadila sa Binisayang Cebuano

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | ceb
Wb > ceb > Batadila sa Binisayang Cebuano

Ang batadila sa Cebuano halos susama sa tanang sinultihang Binisaya. VSO ang sagad nga han-ay sa padayag niini. Ang matag padayag gimugna pinaagi sa pagsumpaysumpay sa mga liso nga pulong, mga langgikit, ug mga tigpaila. Tulo ka matang ang mga liso nga pulong - pungalan, punglihok, ug pangmatang.

Padayag[edit | edit source]

Ang unang bahin sa padayag mao ang hisgot. Ang hisgot mao ang pulong nga walay ubay nga tigpaila.

Pananglitan:

1) Gwapa si Maria. hisgot = gwapa

2) Dunay Ginoo. hisgot = duna


Ang ikaduha mao ang gihisgotan. Sagad kini giubayan sa tigpaila nga 'Y, SI o kaha ANG.

Panangliitan:

1) Gwapa si Maria. gihisgotan = si Maria

2) Dunay Ginoo. gihisgotan = 'y Ginoo


Ang ikatulo mao ang hingapin. Sagad giubayan kini sa tipaila nga OG, NI o kaha SA.

Pananglitan:

1) Gwapa og saya si Maria. hingapin = og saya

2) Dunay Ginoo sa langit. hingapin = sa langit


Ang laing-hingapin giubayan sa tigpaila nga NGA ('NG).

Pananglitan:

1) Gwapang sul-oban og saya si Maria. laing-hingapin = 'ng sul-oban

2) Dunay Ginoo sa langit nga nagtan-aw. laing-hingapin = nga nagtan-aw.

Punglihok[edit | edit source]

Halos tanang liso nga pulong puyde himuong punglihok kon sumpayan og langgikit sa lihok. Duha lang ka aspeto ang punglihok sa Cebuano - plano ug talihuman.


Ang talihuman kadtong mga punglihok nga nasugdan na.

Pananglitan:

Dunay Ginoo sa langit nga naglantaw. punglihok = naglantaw / aspeto = talihuman


Ang plano kadtong wala pa masugdi o kaha nasugdan apan giplanohan pang ipadayon.

Pananglitan:

Gwapang sul-oban og saya si Maria. punglihok = sul-oban / aspeto = plano

Kabuhatan sa Lihok[edit | edit source]

Dunay unom ka sahing kabuhatan sa lihok sa Binisaya:

  1. kabuhatan nga lumilihoknon
  2. kabuhatan sa pagkahisahi
  3. kabuhatan nga balosbalos
  4. kabuhatan sa gisahi
  5. kabuhatan sa nabulahan
  6. kabuhatan sa gigalamit

Dugang Pagtudlo sa Batadila[edit | edit source]

Mga tutorial alang sa sinultihang Cebuano sa YouTube.

Batadilang Binisaya.