User talk:Zak

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 16 years ago by Derbeth in topic Wp/dsb/žanr

Přełožk delnjoserbskeho powjercha softwary[edit source]

Witaj Zako, prawdźepodobnje wěš, zo su delnjoserbsku Wikipediju schwalili pod wuměnjenjom, zo so najprjedy interfejs do delnjoserbšćiny přełožuje. Tohodla trjebamy twoju pomoc. Je wosebite twarnišćo za zeserbšćenje w tutym wikiju. Wšitke zdźělenki softwary nadeńdźeš tu. Móžeš je přirunować z hotowymi hornjoserbskimi zdźělenkami, kiž tu namakaš. Móže to pomocliwe być, wosebje w nastupanju trěbnych syntaktiskich wariablow gramatiki dla. Za wobdźěłowanje zdźělenkow trjebaš prawa administratora, lěpje hišće běrokrata, zo by móhł wšě prełožene rjadki tež w zwisku softwary wutestować. Jeli sy zwólniwy a sy so w Betawikiju přizjewił móžeš mi mejlku na dundak (at) post.cz póslać, zo bych ći wotpowědne prawa spožčił. Wjeselu so na zhromadne dźěło w betawikiju. Snano móžemy cyłu wěcku na tute wašnje trochu doprědka ćěrić! Wutrobny postrow --Dundak 21:23, 11 July 2007 (UTC)Reply

Wp/dsb/sonet[edit source]

Ich finde, dass der Satz "Teke w lyrice ekspresionizma namakajomy sonety, tam jo dejał zginjenje starych gódnotow abo grotesknosć a źiwnosć wótbłyšćowaś" nicht ganz korrekt ist. In dem ersten Teil (vor dem Komma) gibt es "sonety", also Mehrzahl. Aber in dem zweiten Teil das Verb ist im Einzahl: "jo dejał"; das Subjekt sollte hier "sonet" sein.

Insgesamt, ich finde, dass es soll so sein: "Teke w lyrice ekspresionizma namakajomy sonety, tam su dejali zginjenje starych gódnotow abo grotesknosć a źiwnosć wótbłyšćowaś". Ich habe dieses Satz nicht selbst korrigiert, weil ich nicht Niedersorbisch kenne. --Derbeth talk 19:24, 20 September 2007 (UTC)Reply

Ok, erledigt. --Derbeth talk 10:19, 21 September 2007 (UTC)Reply

Wp/dsb/žanr[edit source]

Was ist korrekt: "computerowy" oder "komputerowy"? Die beiden Formen kann man in Wp/dsb/žanr finden. --Derbeth talk 21:35, 18 November 2007 (UTC)Reply