User talk:Qualia

From Wikimedia Incubator

Dobry wječor! Sym runje template hsb-substantiw-f modifikował, tak zo funguje tež za změny typa "ćeta", "woda" atd. Rjenje by było, hdy bychmy dalše formy móhli dodać a jich prioritu rjadować, zo bychmy prajili, zo so hodźi někajka forma prawidłownje tworić, zo su pak hišće dalše móžnosće, abo hdyž je někajka forma njeprawidłowna. Poprawom měło to móžno być, ale snano hižo wěš, kak? :) --Ewornar 20:03, 14 May 2007 (UTC)[reply]

woznamy a wujasnjenja[edit source]

Dobry dźeń,

sym runje "kotryž" přehladał a sporjedźał. Bychmy hišće wšudźe trjebali dalši dźěl "wujasnjenje" porno "woznamy" za wujasnjenja k gramatice, stilistice atd. By ty to prošu móhł dodać? --Ewornar 11:18, 19 May 2007 (UTC)[reply]

Rjadowanje hesłow w hs. wikisłowniku[edit source]

Witaj,

kak tomu, zo steji nowe hesło "japonski" pod "j", wšitke tamne pak pod "Wikt/hsb"? Njewěm, što je korektne ... --Ewornar 23:41, 29 May 2007 (UTC)[reply]

"Přesunyć" je metoda ... Qualia 09:30, 30 May 2007 (UTC)[reply]

Dźělenje słowow[edit source]

Bych rady dźělenje słowow awtomatisce dodawał, tež na hižo eksistowacych stronach. Wěš ty připadnje, kak by to móžno było abo koho mam so prašeć? --Ewornar 19:59, 4 June 2007 (UTC)[reply]