User talk:Mxn

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 10 years ago by Voyageditor in topic Comeback to Wikivoyage

Thank you for edit Template:Wp/vi-nom/NomHover. I've edited it but I didn't know why there's always a "return"(CR+LF) on it. Now I get it. --虞海 07:55, 31 August 2008 (UTC)Reply

Trang Chính[edit source]

Lại gặp anh :D Cho em hỏi tại sao khi em đã dịch xong Trang Chính chuyển sang Main Page/vi lại còn đoạn chưa dịch bên dưới --minhhuy*= 14:41, 19 March 2010 (UTC)Reply

Thôi em giải quyết xong rồi, chúc vui! Hi vọng sau này chúng ta gặp lại tại đây, vì em chỉ lướt qua để tạo trang chính tiếng việt cho các dự án một lần thôi :D --minhhuy*= 00:19, 20 March 2010 (UTC)Reply
Xem User talk:Trần Nguyễn Minh Huy.

Comeback to Wikivoyage[edit source]

Please comeback to support Wikivoyage [1]. Regards.--Voyageditor (talk) 11:46, 21 February 2013 (UTC)Reply

The Vietnamese Wikivoyage has been approved to create but it is still waiting for bug 52034 [2]. Could you please ask them to open this bug. Thanks.--Voyageditor (talk) 15:44, 4 August 2013 (UTC)Reply
See User talk:Voyageditor.

sysop[edit source]

Mời bạn cho ý kiến tại Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận#Sysop của dự án (chính thức). Cảm ơn.--Cheers! (talk) 08:09, 2 May 2013 (UTC)Reply