User talk:Meursault2004

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Hak cipta[edit source]

Nyuwun pirsa bab hak cipta, nek isi naskah (upamane cerkak karangan Any Asmara) sing wis tau dipacak ing kalawarti, oleh diamot ning kene? apa ora nerak hak cipta? Nek kaya tembang dolanan, lagu-lagu kroncong, tak kira wis dadi domain publik ta? Matur nuwun.Pras 23:06, 22 April 2008 (UTC)

Saderengipun urun nyerat/nyunting, kula ugi badhe tanglet bab hak cipta. Menawi sanes DU/wonten sumberipun, sumber wau kedah dipunserat wonten bageyan pundi? (Umpaminipun ing jv: rak saged dipunserat ing bageyan referensi) Matur nuwun. TracySurya 07:02, 23 April 2008 (UTC)

ping[edit source]

fyi, I have an account here, too. Don't know my way around well. Cheers, Jack Merridew 07:13, 21 July 2008 (UTC)