User:Varsha kavlekar

    From Wikimedia Incubator

    कोंकणीतल्यान कोंकणीविशीं आनी गोंयातल्या परंपरेविशीं म्हायती दिवपाचे तशेंच हेर विशयांचो अभ्यास करून गिन्यान वांटीत राव