User:Rohit naroji

From Wikimedia Incubator

घालतात.पूण लग्नाउपरांत मात त्यो फकत दाव्या हातांतच कांकणां घालतात. दर्याचेर काम करपी घोवाक कसल्याच संकटाची बाधा जावंची न्हय म्हणून उजव्या हातांतली कांकणा आपणें समुद्रदेवतेक ओंपली अंशे त्यो सांगतात.उजव्या हातांत त्यो रूप्याचो वाळो घालतात .ते भायर ङोल्याचें वा ठशांचे कांकण घालतात.कानांत त्यो नूत्याच्या आकाराचे गोठ घालतात.भागरांचे तारेंत एक मोतीं, एक पॊवळॆं