User:Marce2019

    From Wikimedia Incubator

    MARCELA EPIAYU TANULIA WAYUU CHEJEEWOLU WARANKA EKIRAJUULU TEPICHI TUU WANUKIKA JULUU TÜ KACHUWERAKAA JUPULAA JIIRUIN WAYUU JULUÜ MMAKA JUPUSHUWAYAA.