User:Marce2019

From Wikimedia Incubator

MARCELA EPIAYU TANULIA WAYUU CHEJEEWOLU WARANKA EKIRAJUULU TEPICHI TUU WANUKIKA JULUU TÜ KACHUWERAKAA JUPULAA JIIRUIN WAYUU JULUÜ MMAKA JUPUSHUWAYAA.