User:కిరణ్ సిదమ్

From Wikimedia Incubator
(Redirected from User:KiranSuraj sidam)

మామిడి హరికృష్ణ:- తెలంగాణ సర్కర్తగ్ కళ, సంస్కృతీ తగ్ కరోబర్ కియ్ వాల్ వలే కమ్ దగ్ మంతోర్, వేర్ మన్ జే దహా హజర్ కు ఏవనాల్ కండ్కు లిహికితొర్, వేరే ఇంకే గిర్ ఫిల్మ్ మేకర్, గిర్ కితొర్....

వేన పుట గడ్మి:- వరంగల్ జిల్లా తగ్ సాయం పేట నాటే సాలిర్ (పద్మ శాలి) పరివర్ తగా జన్మ అత వెనొర్ బాల్ సుదర్శన్, వెన బయ్యే స్వరాజ్యం, వేర్ ఊరా నాటే దహివి ఎవల్నాల్ కరితొర్, మల్ల బరవి (ఇంటర్మీడియేట్) వరంగల్ , మల్ల తెర, పంద్రవి గిర్ వరంగల్ చహర్ తెన్ కితోర్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తగ్ వేర్ విస పుస్తక్ కితోర్, మల్ల కాకతీయ యూనవర్సిటీలో తల్ (ఎం.ఇ.డి) కితోర్ ఉండే. 2022 జూలై, తరిక్ 16 నేటి తెలుగు యూనిర్సిటీ తాల్ డాక్టరేట్ కగుత్ ఎత్తోర్.

వెనంగ్ కితాంగ్ కమ్కు:- వెనంగ్ లిహికిత్తంగ్ గొస్టింగ్ ఇంగ్లీషు నగ టైమ్స్ ఎన్వల్ ఖబుక్ వంతంగ్, వేర్ లీహికితాంగ్ కండుకు తెలుగు తే వెల్లే మంతంగ్, అద్ ఆహునే వేర్ కండ్కు రచన్ కోస వొన పోరొల్ కమయ్ కితోర్. నెట్ కు వేరి గిర్ తెలంగాణ సర్కర్తగ్ ధర్మత శాఖ తగ్ కర్బారి (సంచాలకులు )కీసెర్ మంతోర్, అని తెలంగాణ తాగ వికీ పెడియా తున్ సపోర్ట్ కిన్ తొర్ . మా కోయ పున్నెం త రితి కారి కిసి పరిశోదన కితొర్. వీకి పీడియ తగ ఓన ఉంది పేజ్ మంత.