Template:Wy/mr/विकिपर्यटन:सहप्रकल्प

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
विकिपर्यटन हा विकिमीडिया फाउंडेशन या विना-नफा तत्त्वावर चालणार्‍या संस्थेचा प्रकल्प असून याचे इतर अनेक सहप्रकल्प आहेत:
मेटा-विकि विकिपीडिया विक्शनरी विकिक्वोटस् विकिस्रोत विकिबुक्स् विकिविद्यापीठ विकिन्यूज् कॉमन्स विकिस्पीशिज् विकिडाटा
मेटा-विकि
सुसूत्रीकरण
विकिपीडिया
ज्ञानकोश
विक्शनरी
शब्दकोश
विकिक्वोटस्
अवतरणे
विकिस्रोत
कागदपत्रे
विकिबुक्स्
ग्रंथसंपदा
विकिविद्यापीठ
शैक्षणिक मंच
विकिन्यूज्
बातम्या
कॉमन्स
सामायिक भांडार
विकिस्पीशिज्
प्रजातिकोश
विकिडाटा
माहिती संकलन