Template:Wt/rml/сущ rom m 3p a

From Wikimedia Incubator
падеж ед. ч. мн. ч.
Им. {{{1}}} {{{1}}}я́
В. {{{1}}}е́с {{{1}}}е́́н
Р. {{{1}}}е́скэро {{{1}}}е́́нгэро
Д. {{{1}}}е́скэ {{{1}}}е́́нгэ
Тв. {{{1}}}е́са {{{1}}}е́́нса
Пр. {{{1}}}е́стэ {{{1}}}е́́ндэ
М. {{{1}}}е́стыр {{{1}}}е́́ндыр
Зв. {{{1}}}ё {{{1}}}я́лэ

Существительное, мужской род, одушевлённое, исконное. Окончание нулевое после «й».