Template:Wt/rml/мест rom 1b

From Wikimedia Incubator
падеж ед. ч. мн. ч.
муж. р. жен. р. муж. р. жен. р.
Им. {{{основа}}} {{{основа1}}}а́ {{{nom-pl-m}}} {{{nom-pl-f}}}
В. {{{acc-sg-m}}} {{{основа1}}}у́ {{{acc-pl-m}}} {{{acc-pl-f}}}
Р. {{{основа1}}}а́ {{{основа1}}}о́й {{{gen-pl-m}}} {{{gen-pl-f}}}
Д. {{{основа1}}}у́ {{{основа1}}}о́й {{{dat-pl-m}}} {{{dat-pl-f}}}
Тв. {{{основа1}}}ы́м {{{основа1}}}о́й
{{{основа1}}}о́ю
{{{ins-pl-m}}} {{{ins-pl-f}}}
Пр. {{{основа1}}}е́ {{{основа1}}}о́й {{{prp-pl-m}}} {{{prp-pl-f}}}
М. {{{lok-sg-m}}} {{{lok-sg-f}}} {{{lok-pl-m}}} {{{lok-pl-f}}}
Зв. {{{voc-sg-m}}} {{{voc-sg-f}}} {{{voc-pl-m}}} {{{voc-pl-f}}}

Притяжательное прилагательное, тип склонения по классификации А. Зализняка — <1b>.