Jump to content

Template:Wt/rml/мест rom п 1a

From Wikimedia Incubator
падеж ед. ч. мн. ч.
муж. р. жен. р. муж. р. жен. р.
Им. {{{основа}}}ый {{{основа}}}ая {{{nom-pl-m}}} {{{nom-pl-f}}}
В. {{{acc-sg-m}}} {{{основа}}}ую {{{acc-pl-m}}} {{{acc-pl-f}}}
Р. {{{основа}}}ого {{{основа}}}ой {{{gen-pl-m}}} {{{gen-pl-f}}}
Д. {{{основа}}}ому {{{основа}}}ой {{{dat-pl-m}}} {{{dat-pl-f}}}
Тв. {{{основа}}}ым {{{основа}}}ой {{{основа}}}ою {{{ins-pl-m}}} {{{ins-pl-f}}}
Пр. {{{основа}}}ом {{{основа}}}ой {{{prp-pl-m}}} {{{prp-pl-f}}}
М. {{{lok-sg-m}}} {{{lok-sg-f}}} {{{lok-pl-m}}} {{{lok-pl-f}}}
Зв. {{{voc-sg-m}}} {{{voc-sg-f}}} {{{voc-pl-m}}} {{{voc-pl-f}}}

Местоимение, адъективное склонение, тип склонения по классификации А. Зализняка — <1a>.