Template:Wp/shy/ⴰⵣⵓⵍ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵡⵉⴽⵉⵒⵉⴷⵉⴰ

ⵜⴰⵏⵙⴽⵍⵓⵒⵉⴷⵉⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⵢⴰⵍ ⵢⵛⵜ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴻⵏⵔⵏⵓ ⴷⴳ-ⵙ

Monday، 17 June 2019

ⵉⵎⵎⵉⵔⴰ ⵖⵓⵔⵏⵖ 3


ⵜⴰⴼⴻⵔⵛⵓⵜ ⵙ ` ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ.ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ