Template:Wp/rki/Military person

From Wikimedia Incubator
{{{နာမည်}}}
[[Image:{{{ဓာတ်ပုံ}}}|200px]]
{{{Bio}}}
မွီးသက္ကရာဇ် {{{မွီးသက္ကရာဇ်}}}
မွီးဖွားရာနီရာ {{{မွီးဖွားရာနီရာ}}}
မိဘနာမည် {{{မိဘနာမည်}}}
လူမျိုး {{{လူမျိုး}}}
ကိုးကွယ်ရေဘာသာ {{{ကိုးကွယ်ရေဘာသာ}}}
အိမ်ထောင်ဖက် {{{အိမ်ထောင်ဖက်}}}
သားသမီး {{{သားသမီး}}}
မွီးချင်း {{{မွီးချင်း}}}
ရာထူးအဆင့် {{{ရာထူးအဆင့်}}}
လက်နက်ကိုင်တပ် {{{လက်နက်ကိုင်တပ်}}}
သစ္စာခံနိုင်ငံ {{{သစ္စာခံနိုင်ငံ}}}
အမှုထမ်း ကာလ {{{အမှုထမ်း ကာလ}}}
ကွပ်ကဲရေ ဌာန {{{ကွပ်ကဲရေ ဌာန}}}
တိုက်ပွဲ/စစ်ပွဲတိ {{{တိုက်ပွဲ/စစ်ပွဲတိ}}}
လက်မှတ် [[Image:{{{လက်မှတ်}}}|100px]]
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် {{{ဝက်ဘ်ဆိုဒ်}}}


 
{{Military person
| နာမည် =
| ဓာတ်ပုံ =
| Bio =
| မွီးသက္ကရာဇ် =
| မွီးဖွားရာနီရာ =
| နာမည်ရင်း =
| မိဘနာမည် =
| လူမျိုး =
| ကိုးကွယ်ရေဘာသာ =
| အိမ်ထောင်ဖက်= 
| သားသမီး =
|မွီးချင်း =
|ရာထူးအဆင့်=
|လက်နက်ကိုင်တပ်=
|သစ္စာခံနိုင်ငံ=
|အမှုထမ်း ကာလ=
| ကွပ်ကဲရေ ဌာန=
| တိုက်ပွဲ/စစ်ပွဲတိ=
| လက်မှတ်=
|ဝက်ဘ်ဆိုဒ်=
 }}