Template:Wp/rki/Infobox ရခိုင်ပုထိုးတော်တိ

From Wikimedia Incubator
{{{အမည်}}}
{{{ဓာတ်ပုံ}}}
တည်နီရာ {{{တည်နီရာ}}}
ကုသိုလ်သျှင် {{{ကုသိုလ်သျှင်}}}
တည်ထားခုနှစ် {{{တည်ထားခုနှစ်}}}


 
{{Infobox ရခိုင်ပုထိုးတော်တိ
| နာမည် =
| ဓာတ်ပုံ =
| တည်နီရာ=
| ကုသိုလ်သျှင် =
| တည်ထားခုနှစ် =
 }}