Template:Wp/rki/Arakan Kings

From Wikimedia Incubator
{{{နာမည်}}}
{{{ဓာတ်ပုံ}}}
မွီးသက္ကရာဇ် {{{မွီးသက္ကရာဇ်}}}
နာမည်ရင်း {{{နာမည်ရင်း}}}
မိဖုရား {{{မိဖုရား}}}
နာမည်ကွဲ {{{နာမည်ကွဲ}}}
ရခိုင်သက္ကရာဇ် နန်းတက် {{{ရခိုင်သက္ကရာဇ် နန်းတက်}}}
ရခိုင်သက္ကရာဇ် နန်းကျ {{{ရခိုင်သက္ကရာဇ် နန်းကျ}}}
ခရစ်နှစ် နန်းတက် {{{ခရစ်နှစ် နန်းတက်}}}
ခရစ်နှစ် နန်းကျ {{{ခရစ်နှစ် နန်းကျ}}}
အိမ်နိမ့် {{{အိမ်နိမ့်}}}
နန်းစံ {{{နန်းစံ}}}
အသက် {{{အသက်}}}
ဖခမည်းတော်၊မယ်တော် {{{ဖခမည်းတော်၊မယ်တော်}}}
ကိုးကွယ်ရေဘာသာ {{{ကိုးကွယ်ရေဘာသာ}}}
ဆက်ခံခရေဘုရင် {{{ဆက်ခံခရေဘုရင်}}}
ဆက်ခံရဖို့ဘုရင် {{{ဆက်ခံရဖို့ဘုရင်}}}
မင်းဆက် {{{မင်းဆက်}}}


 
{{Arakan Kings 
| နာမည်=
|ဓာတ်ပုံ=
|မွီးသက္ကရာဇ်=
|နာမည်ရင်း=
| မိဖုရား=
|နာမည်ကွဲ=
|ရခိုင်သက္ကရာဇ် နန်းတက်=
| ရခိုင်သက္ကရာဇ် နန်းကျ=
| ခရစ်နှစ် နန်းတက် =
|ခရစ်နှစ် နန်းကျ=
| အိမ်နိမ့်=
|နန်းစံ=
|အသက်=
|ဖခမည်းတော်၊မယ်တော်=
|ကိုးကွယ်ရေဘာသာ=
| ဆက်ခံခရေဘုရင်=
|ဆက်ခံရဖို့ဘုရင်=
|မင်းဆက်=
|}
 }}