Template:Wp/lus/Thuhlaril

From Wikimedia Incubator
Thuhlaril
Kalphung langsàr züalte

Thawnthu · Hlä · Lemchan
Thawnthu täwi · Tùanthü

Chîte

Hlahril · Chhamhlä · Lemchan
Inhmangaihna · Elsènna
Lemchanlungrun · Lemchanhlimawm
Hlimawm-runthlâk

Chhuahphungte

Chanmî (Lemchan· Lehkhabu

Ziahphungte

Thutluang · Cháng

Thuziak

Thuhlaril chanchin
Thuhlaril zawnawlna
Mizo thuhlaril · Tunlai mizo thuhlaril
Ziakmîte
Mizo thuhlaril lehkhabu lärte · Mizo ziakmîte
MAL Lehkhabu Ṭha Ber Làwmman
Thuhlaril chàwimàwinate · Hla phuah thiam chàwimàwinate

Sawihona

Thuhlaril faksèlna · Thuhlaril thuvàwrte · Thuhlaril chanchinbûte

Hei hi siamsa ho vawnhimna a ni. Hrechiang lova tihdanglam loh tur.

HEI HI A HRE CHIANG LO CHUAN KHAWNGAIHIN I TIDANGLAM LO VANG U. HEMI TEL LO HI CHUAN PHÊK TAM TAK CHHIAR THEIH LOHVIN A AWM DAWN A NI. I FIMKHUR HRÄM HRÄM ANG U. KA LAWM E