Jump to content

Template:Wp/bgn/شارستان اهواز

From Wikimedia Incubator

چگونگی مدیریت پدیداری این الگو

  • از {{Wp/bgn}} |state=collapsed}} استفاده کنید تا این الگو را در حالت جمع‌شده (پنهان) نشان دهید.
از {{Wp/bgn}} |state=expanded}} استفاده کنید تا این الگو را در حالت بازشده (به‌طور کامل قابل مشاهده باشد) نشان دهید.
از {{Wp/bgn}} |state=autocollapse}} استفاده کنید تا این الگو را در حالت جمع‌شده (پنهان) نشان دهید در صورتی که فقط الگوی دیگری از همان نوع در صفحه وجود داشته باشد.
  • مگر حالت دیگری تعیین کنید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse حالت پیش‌فرض است.