Jump to content

Template:Wn/vi/Trả thù lao

From Wikimedia Incubator

$ Thành viên này, trên tinh thần tuân thủ Điều khoản Sử dụng của Wikimedia Foundation, công bố rằng mình được trả thù lao bởi {{{employer}}} dành cho những khoản đóng góp vào Wikinews.

[tạo] Tài liệu bản mẫu