Jump to content

Template:Wn/cdo/Wikipedia

From Wikimedia Incubator
文字參數無寫!Ùng-cê chăng-só MÒ̤ SIĀ!
將最後其}}或者|}}改成|lohang=h}}會看見漢字。
Ciŏng có̤i hâiu gì }} hĕ̤k-ciā |}} gāi siàng |lohang=l}} â̤ káng-giéng Bàng-uâ-cê.
[káng/看] [gāi/改] [sṳ̄/史] [chĭng-dṳ̀ huōng-còng/清除緩存] Documentation icon Muò-bēng gì siók-mìng ùng-dŏng / 模板其說明文檔


使用茲萆模板,可以敆維基新聞𡅏引用姊妹计划——維基百科其條目。

Sé̤ṳ-ê̤ṳng cī bĭh muò-bēng, kō̤-ī găk Wiki Sĭng-ùng lā̤ īng-ê̤ṳng ciā-muói gé-huà — Wiki Báik-kuŏ gì dèu-mŭk.

模板說明 / Muò-bēng siók-mìng[edit source]

如果使用

{{Wn/cdo/Wikipedia HAN}}

则默认引用当前新闻的同名维基百科的条目。如果你需要引用其他特定的条目,也可以使用

{{Wn/cdo/Wikipedia HAN|你需要的条目}}

来引用你需要的条目。还可以使用

{{Wn/cdo/Wikipedia HAN|你需要的条目|显示名称}}

来引用你需要的条目,并以指定的名称显示。

參數 / Chăng-só[edit source]

效果 / Hâu-guō[edit source]

  • lohang=h,噲
汝會使敆維基百科𡅏看蜀看共這新聞有關係其條目:
  • lohang=l,噲
Nṳ̄ â̤-sāi găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk:

參考 / Chăng-kō̤[edit source]

重定向[edit source]