Jump to content

Template:Wn/cdo/WikimediaMention

From Wikimedia Incubator
文字參數無寫!Ùng-cê chăng-só MÒ̤ SIĀ!
將最後其}}或者|}}改成|lohang=h}}會看見漢字。
Ciŏng có̤i hâiu gì }} hĕ̤k-ciā |}} gāi siàng |lohang=l}} â̤ káng-giéng Bàng-uâ-cê.

文字參數無寫!Ùng-cê chăng-só MÒ̤ SIĀ!
將最後其}}或者|}}改成|lohang=h}}會看見漢字。
Ciŏng có̤i hâiu gì }} hĕ̤k-ciā |}} gāi siàng |lohang=l}} â̤ káng-giéng Bàng-uâ-cê.

[káng/看] [gāi/改] [sṳ̄/史] [chĭng-dṳ̀ huōng-còng/清除緩存] Documentation icon Muò-bēng gì siók-mìng ùng-dŏng / 模板其說明文檔


漢字模式倛樣式:

茲篇報導講遘了維基媒體基金會或者基金會倛附屬計劃(比如講維基新聞、維基百科)等等內容。

平話字模式倛樣式:

Cī piĕng bó̤-dō̤ gōng gáu lāu Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi hĕ̤k-ciā gĭ-gĭng-huôi gì hó-sṳ̆k gé-huăh (pī-ṳ̀-gōng Wiki Sĭng-ùng, Wiki Báik-kuŏ) dēng-dēng nô̤i-ṳ̀ng.

Syntax error in JSON.