Jump to content

Template:Wn/cdo/Publish

From Wikimedia Incubator

文字參數無寫!Ùng-cê chăng-só MÒ̤ SIĀ!
將最後其}}或者|}}改成|lohang=h}}會看見漢字。
Ciŏng có̤i hâiu gì }} hĕ̤k-ciā |}} gāi siàng |lohang=l}} â̤ káng-giéng Bàng-uâ-cê.

[káng/看] [gāi/改] [sṳ̄/史] [chĭng-dṳ̀ huōng-còng/清除緩存] Documentation icon Muò-bēng gì siók-mìng ùng-dŏng / 模板其說明文檔


介紹[edit source]

茲萆模板是存檔文章使其,同時自動分遘Category:Wn/cdo/存檔。詳情請看Wn/cdo/Wikinews:存新聞其常規

Cī bĭh muò-bēng sê còng-dŏng ùng-ciŏng sāi gì, dùng-sì cê̤ṳ-dông buŏng gáu category:Wn/cdo/còng-dŏng. Siòng-cìng chiāng káng Wn/cdo/Wikinews:còng sĭng-ùng gì siòng-giĕ.

參數[edit source]

重定向[edit source]