Talk:Wq/ne/मुख्य पृष्ठ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

मुख्य पृष्ठको एउटा आकार दिएको हुनाले यहाँ केही आवश्यक सुधार गर्नु परे छल फल गर्नु होला ।DRJ_poudel 10:24, 30 December 2015 (UTC)