Talk:Wp/qug/Titikaka kucha

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 13 years ago by Awkiku in topic Wata - Wayta - Watya

Wata - Wayta - Watya[edit source]

Qhawaychik masiykuna: Kichwa shimiyuk kamu nishkapi isla nishkapak tikrashkata manami tarinichu, kayllapimi:

  • Yanez Cossio:
    • isla: watia < watia
    • islote: uchiwatia < uchilla+watia
  • Kay wikipidiyapi mana watia, ichatak watya killkanchikman. Chay shinatami rurashak.

Wayta nishkaka "sisa" icha "cavel" (Dianthus caryophyllus etc.) niyta munanmi, Qichwa simipi shinami:

  • Yanez Cossio:
  • waita: clavel

Qichwa simipi isla = wata (Chanka/Ayakuchu) icha wat'a (Qhichwa). -- AlimanRuna 15:51, 18 May 2011 (UTC)Reply

Ñukaka yuyani, shukllachishka kichwapi, wayta=isla (Mamakamachiypi, p. 268 rikupay), shinapashmi wayta=clavel, wata nin año, chaymanta kutin waytata killkarkani. shimuyuk kamupi nin wayta=clavel, waytana=wampuna (nadar). Chaymanta mamakamachiypi wayta=isla nin ? "Watya" nipi rikukuni, "Watia" Yanez Cosio kamupilla rikukuni, chaymanta mamakamachiyta ashtawan iñinimi, KAMAK mashikunaka payta allimi kan nirkakuna. --Awkiku 09:16, 19 May 2011 (UTC)Reply

Manachá kichwapi isla nishkapak alli shimi kanchu. Ichá isla, islakuna nishpa killanchikmanchu? Kaypi rikupay: Google Maskana: islakuna, Google Maskana: islapi runakuna nishka -- AlimanRuna 20:03, 19 May 2011 (UTC)Reply

Ñukaka allimi nipanki yuyanimi, nima kamuka imashina isla nina yachanchu, ñukaka yuyani Yanez Cossío kamuka allimi kan, ashtawan shimikunata charinmi, shinapash mana tukuyta alli ruran : watia isla nikpika, watiaku islote ninmi ! Shina kakpika isla, islakuna killkanata ushanchikmi. Shinapash kichwa rimak mashikunaman tapusha, icha paykunaka chay shimita yachan...--Awkiku 11:10, 20 May 2011 (UTC)Reply