Category talk:Wt/bcl

From Wikimedia Incubator

Gusto ko nang ipagkaag an mga bokabularyong maiambag ko sa Wiktionary. Kaya lang dae ko pa aram kun paano ini punan. Siisay daw an puwedeng makatabang sako. Salamat. Geopoet (talk) 09:08, 22 April 2012 (UTC)[reply]