Category talk:Wn/vi/Đã xuất bản

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Wikinews đã là tin tức rồi, cần gì phân loại "Công bố", chỉ cần phân loại theo địa lý hay tính chất đặc trung của nội dụng là được rồi.123.19.204.223 06:20, 16 April 2011 (UTC)