Category_talk:Wn/vi/Đã xuất bản

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 13 years ago by 123.19.204.223

Wikinews đã là tin tức rồi, cần gì phân loại "Công bố", chỉ cần phân loại theo địa lý hay tính chất đặc trung của nội dụng là được rồi.123.19.204.223 06:20, 16 April 2011 (UTC)Reply