Category:Wn/vi/Mục lục

From Wikimedia Incubator

Đây là thể loại nội bộ của Wikinews

Các bài viết tin tức và trang dự án không nên được xếp vào đây.
Thể loại này chỉ dành cho những thể loại nhằm mục đích quản lý và bảo trì Wikinews.

Đây là thể loại cấp cao nhất. Từ đây, bạn có thể duyệt qua mọi bài viết và trang trên Wikinews.

Thực chất, thể loại này không phải là không được xếp vào bất kì thể loại nào khác, nó là thể loại con của Category:Wn/vi/Tổ chức nội bộ và bảo trì Wikinews, và đổi lại, thể loại này cũng thuộc thể loại Category:Wn/vi/Mục lục. Do đó, sẽ không có thể loại nào không được phân loại cả.

Pages in category "Wn/vi/Mục lục"

This category contains only the following page.