User:Trần Nguyễn Minh Huy

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search

Wikipe-tan sailor fuku.png

Trang nhà Nhật trình Đóng góp Tuần tra Trò chuyện

Welcome to Minh Huy's user page.
    Minh Huy

Xin chào!
Tôi tên là Trần Nguyễn Minh Huy, và tôi là một thành viên liên kết hệ thống của Meta-Wiki. Tôi tham gia INCUBATOR từ 19/03/2010 và đến nay đã có 52 lần sửa đổi và là người quản lý Trang Chính tiếng Việt ở đây. Tôi không tham gia INCUBATOR thường xuyên, vì vậy các tin nhắn gửi tới có thể sẽ không được trả lời sớm.Ngôn ngữ:


Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
ja-3 この利用者は上級日本語ができます。
Users by language
Wikimedia Incubator
This is a Wikimedia Incubator user page.

If you find this page on any site other than Wikimedia, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated, and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikimedia itself. The original page is located at http(s)://incubator.wikimedia.org/wiki/User:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy.