Jump to content

Wt/cpx/Táu-ia̍h

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cpx
(Redirected from Wt/cpx/Main page)
Wt > cpx > Táu-ia̍h


Wiktionary


ceo̍-iú ē seó-diâng
自由兮詞典
Ging-dua̍ⁿ sī 2024 néng 07 ge̤̍h 12 hô
今旦是2024年07月12號
Ga̍u ging-dua̍ⁿ i̍-ging ū 187 peng meóng-da̤uⁿ
遘今旦已經有187文張

Huang-ngíng dṳ̂ lí ga̍u Pó-sing-gṳ̂ Wiktionary! Wiktionary sī cê̤ṳ-iù ceo̍-iú ē seó-diâng, sâi Hing-hua̍ báⁿ-uā-ci̍ gah Hâng-ci̍ cé siâ.
歡迎汝來遘莆仙語維基辭典!維基辭典是自由兮詞典,使平話字佮漢字齊寫。


索引

字母索引

A B C D E F G H I J

K L M N NG O P Q R S

T U V W X Y Z

漢字索引

按部首查字

資料

莆仙話詞典

寫新兮文章


siâ sing ē meóng-da̤uⁿ
寫新兮文章


輸入框拍入標題,再點“寫新兮文章”。
汝𣍐使刪除前頭兮“Wt/cpx/”。

All pages
All categories
如果您懂得興化平話字,歡迎您點此編輯漢字平話字對照表,以便此項目更好地發展。


Ciâ-mo̍i Gang-díng
姐妹工程

Wikicommons
ceo̍-iú ē ceo-ngé̤ng gē̤ng-hiô̤ng
自由兮資源共享
Wikipedia
ceo̍-iú ē bēh-keo-cé̤ⁿ-sṳ
自由兮百科全書
Wikisource
ceo̍-iú ē dó-sṳ-guâng
自由兮圖書館
Wikispecies
ting-ō̤ ih-cha̤h beo̍h-cê̤ng
天下一切兮物種
MediaWiki
Wiki nuâng-giō̤ⁿ kai-huah
維基軟件開發
Meta-Wiki
Hia̍h-dá̤u Wiki gang-díng
協調維基工程