Wt/ary/هامش:تصريف بداريجة

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | ary
Wt > ary > هامش:تصريف بداريجة

هاد صفحة كاتجمع ڭاع طرق ديال تصريف د لأفعال ف داريجة.

طابلويات ديال تصريف خاصهم يتستعملو غير ف صفاحي د لهامش ماشي فوسط صفاحي د لمداخل.

لڭروپات ديال لأفعال علا حساب تّصريف[edit | edit source]

تّصريف د لفعال ف دّاريجة واخد بزاف د لخاصيات ديالو من لعربية، ولاكين كنلقاو فيه عناصر كتيرة لّي كتختالف علا تّصريف ف لعربية. لكتاب ديال لوستاد محمد لمدلاوي لمنبهي "العربية الدارجة" كيشرح هاد لخاصيات ب تّفصيل (ص. 122 تال 152). ف هاد لپاج خدينا بزاف د لمعلومات علا تصريف لفعال من كتابو، ولاكين عكس لكتاب ديال لوستاد لمدلاوي، ف لحساب ديال عاداد لحروف ديال فيعل، تجاهلنا شّدة، يعني حرف فوقو شدة كيتحسب حرف واحد ماشي جوج.

ف لويكيقاموس بغينا نديرو طابلو ديال تّصريف يكون ساهل علا لموتلقي لعادي يفهمو ؤ يتبعو، بلا مايدخل ف تفاصيل ؤ شوبوقات تقدر غير تّلفو. داكشي علاش قسّمنا لفعال ف دّاريجة، علا حساب طّريقة د تّصريف ديالها ل 4 د لمجموعات. كولا مجموعة كيشتاركو لفعال ديالها ف طّريقة د تّصريف ف صّيغة د تّْمام (لماضي). كولا مجموعة فيها ڭروپ ؤلا بزاف د لڭروپات، ؤ لفعال ديال نفس لڭروپ كيشتاركو ف طّريقة د تّصريف ف صّيغات ديال لّاتمام (لموضاريع ؤ لموستقبال)، ب لإضافة ل صيغة تّمام لّي ديجا كيشتاركو فيها ب حوكم بلي كينتاميو ل نفس لمجموعة. هاد لمجموعات هوما:

  • مجموعة 1: فعال عادية، يعني مافيهاش ليف ف لّخر ؤلا قبل لّخر، ؤ كيتجمعو ف ڭروب واحد، لّي هوّا لڭروپ 1.
  • مجموعة 2: فعال مافيهمومش ليف ف لّخر من بينهوم فعال من 2 حروف (هز، حط، دز..) ؤ فعال ب 4 د لحروف ؤلا كتر عندهوم ليف ف لموضع قبل لّخر. ماكاين حتا شي فيعل ب 3 د لحروف هنا (ب عتيبار بلي شّدّة كنتجاهلوها كيفما ڭلنا لفوق). هاد لمجموعة فيها جوج ڭروپات هوما لڭروپ 2 ؤ لڭروپ 2* (جوج نجمة). لفرق بيناتهم كاين ف حالة تصريفية وحدة ف صيغة د تّمام ف لمؤنت لموفراد (ڭروپ 2: قاد => هيّا قادّات، ڭروپ 2*: طوال => هيّا طوالت).
  • مجموعة 3: فعال ب ليف ف لموضع قبل لّخر (ف لوسط ب نّسبة ل لفعال لّي فيها 3 د لحروف) ؤ ماتابعاش لقاعيدة ديال لمجموعة 2 ف صّيغة د تّمام. هاد لمجموعة فيها 3 د لڭروپات، ڭروپ 3، 4 ؤ 5.
  • مجموعة 4: فعال فيها لّيف ف لّخّر كيفما كان عاداد حروفها. كاينين هنا 4 د لڭروپات، ڭروپ 6 حتال 9، ولاكين جوج منهوم نادرين بزاف (ڭروپ 6 ؤ ڭروپ 9).
لڭروپ وصف أمتلة شحال كاين منهوم ف لمجموع
ڭروپ 1 مافيهومش ليف ف لّخر ؤلا قبل لّخر، فيهم أفعال ب 3، 4، 5 ؤلا 6 د لحروف. ميتال: أنا هربت، أنا كركبت، أنا ستعملت .. أنا كنهرب، أنا كنكركب، أنا كنستعمل هرب، قتل، متّل، كركب، نقّز، تمسكن، ستعمل، تستعمل، صاوب، تصاوب عاداد كبير، يمكن أغلبية د لأفعال
ڭروپ 2 أفعال ب 2 حروف بلا ليف ف لّخر، شي وحدين ب 3 د لحروف فيهم ليف ف لوسط، ؤ شي فعال ب 4 د لحروف ب ليف ف لوسط. أمتلة: أنا قادّيت، أنا كبّيت، أنا هزّيت، أنا تقادّيت .. أنا كانقادّ، أنا كانكبّ، أنا كانهزّ، أنا كانتقادّ قادّ، كبّ، هزّ، تقادّ. عاداد مابيهش، مي ماشي كتار ب نفس دّرجة د لڭروپ 1. أغلبية د لفعال ب جوج حروف كاينين هنا
ڭروپ 2* أفعال ب 4 د لحروف ب ليف ف لموضع قبل لّخر علا وزن فعال. أغلبية، ؤلا يمكن كولشي، لأفعال لّي كيعبّرو علا تبديل لحالة ب صّيغة ديال فعال (كبار، صغار، سمان، عواج، طوال، قصار...) كاينين هنا. أمتلة: أنا تقاليت، أنا عواجيت .. أنا كانتقال، أنا كانعواج تقال، عواج، كبار، صغار، سمان، طوال، قصار عاداد مابيهش
ڭروپ 3 أفعال ب 3 د لحروف ب ليف ف لوسط لّي كتبقا ليف ف لموضاريع (ماكاتولّيش واو ؤلا يا) ؤ كاتغبر ف لماضي ؤ ماتابعينش لقاعيدة ديال لڭروپ 2. أمتلة: أنا خفت، أنا عفت، أنا بنت، أنا تبعت، أنا تدرت، أنا تخدت، أنا تكلت .. أنا كانخاف، أنا كنعاف، أنا كانبان، أنا كانتباع، أنا كانتدار، أنا كانتخاد، أنا كانتكال خاف، عاف، سال، بان، تباع، تدار، تخاد، تكال دياول 3 د لحروف قلال بزاف (عاف كتصرّف حتا ب لقاعيدة ديال لڭروپ 5، سال كتصرّف ب لقاعيدة ديال لڭروپ 3 ؤلا 5 علا حساب لمعنى ديالها)، دياول 4 د لحروف علا ماكيبان كاينين لفعال كاملين لّي تزادت فيهم تّا علا فيعل ب 3 د لحروف فيه ليف ف لوسط (صيغة د لمبني ل لمجهول)
ڭروپ 4 أفعال ب 3 د لحروف ب ليف ف لوسط لّي كتولي واو ف لموضاريع ؤ كتغبر ف لماضي. أمتلة أنا ڭلت، أنا متّ، أنا فتّ، أنا بلت، أنا كنت .. أنا كانڭول، أنا كانموت، أنا كانفوت، أنا كانبول، أنا كانكون ڭال، مات، فات، بال، كان عاداد مابيهش
ڭروپ 5 فعال ب 3 د لحروف ب ليف ف لوسط لّي كتولي يا ف لموضاريع ؤ كتغبر ف لماضي. أمتلة: أنا بعت، أنا درت، أنا عفت، أنا سلت .. أنا كانبيع، أنا كاندير، أنا كانعيف، أنا كانسيل باع، دار، عاف، سال عاداد مابيهش
ڭروپ 6 فعال ب 3 د لحروف ب ليف ف لّخر، لّي كيتحوّل لموضع ديالها ل لبدية د لفيعل ف لموضاريع. أنا كليت، أنا خديت .. أنا كاناكل، أنا كاناخد كلا، خدا يمكن غير هاد جّوج د لأمتلة لّي كاينين
ڭروپ 7 فعال ب ليف ف لّخر، لّي كتحوّل ل يا ف لموضاريع. أغلبية د لفعال ب ليف ف لّخر، كيفما كان عاداد لحروف ديالها كاينين هنا . أمتلة: أنا شريت، أنا عطيت، أنا جيت، أنا دّيت، أنا ميزيت، أنا أنسطاليت، أنا كومونيكيت .. أنا كانشري، أنا كانعطي، أنا كانجي، أنا كاندّي، أنا كانميزي، أنا كانأنسطالي، أنا كامكومونيكي جا، دا، شرا، عطا، ميزا، أنسطالا، كومونيكا أغلبية د لفعال ب ليف ف لّخر، لّي ماشي ف صيغة لمبني ل لمجهول
ڭروپ 8 فعال ب ليف ف لّخر، لّي كاتبقا ليف ف لموضاريع. أمتلة: أنا بقيت، أنا شقيت، أنا بريت، أنا لقيت، أنا تلاقيت، أنا تّشريت، أنا تسطّيت .. أنا كانبقا، أنا كانشقا، أنا كانبرا، أنا كانلقا، أنا كانتلاقا، أنا كانتّشرا، أنا كانتسطّا بقا، شقا، برا، لقا، تلاقا، تشرا، تسطّا شي فعال ب 3 د لحروف كيساليو ب لّيف، ؤ زيد عليهوم لفعال لّي ف صيغة د لمبني ل لمجهول (ب تّا ف لبدية) لّي أصلهم فيعل ب ليف ف لّخر من لڭروپ 7 و 9
ڭروپ 9 فعال ب ليف ف لّخر، لّي كتحوّل ل واو ف لموضاريع. أمتلة: أنا عفيت، أنا حبيت .. أنا كانعفو، أنا كانحبو عفا، حبا قلال بزاف، يمكن غير دوك جّوج د لأمتلة

فاش كيتحول فيعل ل صّيغة د لمبني ل لمجهول، كاتقدر هاد لفورما جّديدة، لّي نقدرو نعتابروها فيعل أخور منفاصل، تّصرف ب نفس طّريقة، يعني تكون من نفس لڭروپ، ؤلا تّحول ل ڭروپ جديد. هاد لقضية كتطرا بشكل لّي نقدرو نتوقعوه، ؤ كيبينو هاد طّابلو.

لڭروپ أمتلة لڭروپ ف لمبني ل لمجهول أمتلة
ڭروپ 1 هرّب، قتل، متّل، كركب ڭروپ 1 تهرّب، تقتل، تمتّل، تكركب
ڭروپ 2 قادّ، كبّ، هزّ ڭروپ 2 تقادّ، تكبّ، تهزّ
ڭروپ 2* ختار ڭروپ 2* تختار
ڭروپ 3 خاف، عاف، سال ڭروپ 3 تخاف، تعاف، تسال
ڭروپ 4 ڭال، بال، قاد ڭروپ 3 تڭال، تبال، تقاد
ڭروپ 5 باع، دار، عاف ڭروپ 3 تباع، تدار، تعاف
ڭروپ 6 كلا، خدا ڭروپ 3 تكال، تخاد
ڭروپ 7 دا، شرا، عطا، ميزا، أنسطالا ڭروپ 8 تدّا، تشرا، تعطا، تميزا، تأنسطالا
ڭروپ 8 لقا ڭروپ 8 تلقا
ڭروپ 9 عفا ڭروپ 8 تعفا

لقوالب ديال تّصريف[edit | edit source]

ب سباب لإدغام غادي يخص نفرقو لقوالب ديال لفعال بلا تا ؤلا نون ف لبدية ؤلا ف لّخر، ؤ ديال لفعال لّي كيبداو ؤلا كيساليو ب تّا ؤلا ب نّون. هاد لفعال ماعندهومش لوغويا شي قاعيدة خاصة، مي حيت ف لبدية ؤلا ف لّخر كتّلاقا تّا ؤلا نّون معا مزيودات بحال كان.. (كاناكل) ؤلا كات.. (كاتاكل) ؤلا ..نا (مشينا) ؤلا ..تي (هربتي) خاص تّا ؤلا نّون ف بعض لحالات تّدغم معا لحرف لّي بحالها. متلا ب نّسبة ل كان خاصنا نكتبو كنّا، ماشي كننا. هاد لموشكيل ماكيتّطرحش ب نّسبة ل ل لمجموعة 2 ف لحرف لّخّر، حيت ف تّصريف ديال هاد لفعال ديما كاتكون يا إما حرف ليا يا إما شّوا ə ما بين لحرف لّخر د لفيعل ؤ لمزيودة.


فعال بلا تا ؤلا نون ف لبدية ؤلا ف لّخر[edit | edit source]

ڭروپ لقالب ميتال عاداد
مجموعة 1 ڭروپ 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1}} هرب، قتل، متّل، كركب، ستعمل، صاوب، برزط، صبر، شكوضر 4
مجموعة 2 ڭروپ 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 2}} قادّ، كبّ، هزّ، حطّ 4
ڭروپ 2* {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 2*}} عواج، كبار، صغار، سمان، طوال، قصار 1
مجموعة 3 ڭروپ 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 3}} خاف، عاف، سال 1
ڭروپ 4 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 4}} ڭال، قال، بال 1
ڭروپ 5 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 5}} باع، دار، عاف، سال 1
مجموعة 4 ڭروپ 6 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 6}} كلا، خدا 2
ڭروپ 7 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 7}} جا، دا، شرا، عطا، ميزا، أنسطالا، كومونيكا 3
ڭروپ 8 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 8}} بقا، شقا، برا، لقا، تشرا 2
ڭروپ 9 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 9}} عفا، حبا 2

فعال ب تا ؤلا نون ف لبدية ؤلا ف لّخر[edit | edit source]

ڭروپ لقالب ميتال عاداد
مجموعة 1 ڭروپ 1 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب تا ف لبدية ؤ ف لخر}} تبت، تبّت، تخّت، تصنّت، تشتّت 1
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب تا ف لبدية ؤ نون ف لخر}} تقن، تسنّ، تشنّ، تزنزن، ترمضن 0
حالة 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب نون ف لبدية ؤ تا ف لخر}} نعّت، نبت 0
حالة 4 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب تا ف لبدية}} توّج، تلف، تڭرع، تفرڭع 0
حالة 5 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب نون ف لبدية}} نوّر، نخّل، نقر، نرڤز، نقّز 0
حالة 6 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب نون ف لخر}} ضمن، بيّن، قنّن، عنون، قرصن 0
حالة 7 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 1 ب تا ف لخر}} سلت، حرت، باغت 0
مجموعة 2 ڭروپ 2 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 2 ب تا ف لبدية}} تقاد، تهزّ 0
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 2 ب نون ف لبدية}} نڭّ 0
مجموعة 3 ڭروپ 3 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 3 ب تا ف لبدية}} تباع، تدار، تخاد، تكال 0
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 3 ب نون ف لبدية}} نام، نال 0
حالة 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 3 ب نون ف لخر}} بان 0
حالة 4 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 3 ب تا ف لخر}} بات 1
حالة 5 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 3 ب تا ف لبدية ؤ نون ف لخر}} تخان، تدان، تصان 0
مجموعة 3 ڭروپ 4 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 4 ب تا ف لبدية}} تاب، تاه 0
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 4 ب نون ف لبدية}} ناب، ناض، ناح 0
حالة 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 4 ب نون ف لخر}} كان، خان، صان 0
حالة 4 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 4 ب تا ف لخر}} مات، فات 0
مجموعة 3 ڭروپ 5 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 5 ب تا ف لبدية}} تار، تاق 0
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 5 ب نون ف لبدية}} ناك 0
حالة 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 5 ب نون ف لخر}} دان، لان، حان 0
مجموعة 4 ڭروپ 7 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 7 ب تا ف لبدية}} تيرا 0
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 7 ب نون ف لبدية}} نوا، نقّا 0
مجموعة 4 ڭروپ 8 حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 8 ب تا ف لبدية}} تّكّا، تّلّا، تقيا، تسطا 0
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل ڭروپ 8 ب نون ف لبدية}} نجا، نضا، نسا 0

قوالب قدام[edit | edit source]

أفعال بجوج حروف[edit | edit source]

شكل د لفيعل لقالب ميتال عاداد
عادي {{Wt/ary/تصريف فيعل 2 حروف}} كب، هز، ڭز 98
ألف ف لخر {{Wt/ary/تصريف فيعل 2 حروف بألف ف لخر}} جا، دا 1

أفعال بتلاتة د لحروف (ماكتبداش ؤ ماكتساليش ب تّا ؤلا نّون)[edit | edit source]

شكل د لفيعل لقالب ميتال عاداد
عادي {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف}} هرب 90
ألف ف لوسط حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لوسط*}} باع 19
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لوسط**}} خاف 2
حالة 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لوسط***}} قال 23
حالة 4 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لوسط****}} قاد 1
ألف ف لخر حالة 1 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لخر*}} كلا، خدا 1
حالة 2 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لخر**}} شرا، عطا 0
حالة 3 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 حروف بألف ف لخر***}} لقا، طرا 0

فعال ب ربعة د لحروف ؤلا كتر (ماكتبداش ؤ ماكتساليش ب تّا ؤلا نّون)[edit | edit source]

شكل د لفيعل لقالب ميتال عاداد
عادي {{Wt/ary/تصريف فيعل 4 حروف ؤلا كتر}} قرقب، ستعمل 2
ألف ف لخر {{Wt/ary/تصريف فيعل 4 حروف ؤلا كتر ب ليف ف لخر}} كومونيكا، أنسطالا، ميزا، سالا، پاصّا 0

فعال كتبدا ؤ/ؤلا كتسالي ب تّا ؤلا نّون[edit | edit source]

شكل لقالب ميتال عاداد
حالة 4 {{Wt/ary/تصريف فيعل 3 د لحروف ب ليف ف لوسط ؤ نون ف لخر*}} كان، خان 1