Jump to content

Wp/zgh/ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ)
Wp > zgh > ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ . ⵜⵡⴰⵚⵏⵏⴰⴼ ⵙ-ⵖⵓⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1985 ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵊⵔⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 12 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.