Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⵎⴰⵢⵜⵜⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⴰⵢⵜⵜⵉⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵜⵜⵉⵜ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵔⴰⴷⵉⵜⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴼⵎⵢⴰⵔⵜ (ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⴳⵉⵜⵏⴰⵏⵜ) ⴷ ⵓⴳⴰⵎⵓⵙⵏⴰ (ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ). ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⴰⵎⵓ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵣⵉⵢ ⴳ ⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⵍⵍⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵜⵔⵉⴱⵢⵓⵎ : ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⴰⴷⵢⴰⵍⵉⴽⵜⵉⴽ ⴷ ⵓⵕⵉⵜⵓⵔⵉⴽ ; ⴰⴽⴰⴷⵔⵉⴱⵢⵓⵎ : ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ, ⴰⴽⴰⵍⴽⴰⵜ, ⵜⴰⵙⵜⵕⵓⵏⵓⵎⵜ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ). ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⴻⵏⴽⴷ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 (ⴱⵓⵍ, ⵊⵉⴱⵓⵏ) ⵖⵔ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ....