Wp/tzm/ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ

ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⵀⴰⵔⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934. ⵉⵍⵓⵍⴷ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1890, ⵉⵎⵎⵜ ⴳ 1960[1]. ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵄⵉⵙⴰ ⵓ ⵄⵍⵉ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ. ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵓⵉⴳⴰⴼⵔ. ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ : "ⵓⵙⵉⵖ ⴰⵙⵙ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⵉⵖⵓⵏⴰⴱ".

ⴰⵙⴰⵍⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[edit | edit source]

  1. ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ
  2. ⵎⵓⵃⴰ ⵓ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⵥⴰⵢⵢⵉ
  3. ⵣⴰⵢⴷ ⵓ ⵃⵎⴰⴷ
  4. ⵄⴷⵊⵓ ⵎⵓⵃⴰ
  5. ⵄⴱⴱⴰⵙ ⵍⵎⵙⴰⵄⴷⵉ
  6. ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
  7. ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ
  8. ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⵍⴱⴰⵕⵓⵏⵉ
  9. ⴽⴰⵡⵙⴰⵏ

  1. Résistances para-nationales chez les Aït Sokhman et Aït Yafelman dans le Haut Atlas marocain (1929-1933)Michael Peyron