Jump to content

Wp/tzm/ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵉⵣⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵉⵣⵎ

ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵉⵣⵎ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵉⵣⵎ ⴷ ⴰⵅⴰⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⴱⵓⵎⴰⵍⵏ ⴷⴰⴷⵙ, ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴰ ⴳ ⵉⴽⵛⵎ ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵇⴰⴹⵉ ⵄⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⴷⵉⵏⵏⴰ. ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2016 ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵜ ⵡⵜⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ...