Wp/rif/ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
  ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ
[tagduda n muritan]
جمهورية موريتان الاسلامية
 
Coat of arms Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :------------
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⵟⴰⵏⵉ
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⵉ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵄⴰⴱ ⵍⵄⴰⵣⵉⵣ
ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵡⴻⵍⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⵖⵟⴻⴼ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ

28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1960
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 3,291,000
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵓⵇⵉⵢⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ

ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ; ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⵓ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵅ ⵥⵍⵎⴹ ⵉⵏⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵅ ⵢⴼⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵅ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵢⴼⵓⵙ