Wp/nod/จรัล มโนเพ็ชร

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > จรัล มโนเพ็ชร
Jump to navigation Jump to search

จรัล มโนเพ็ชร (1 มกราคม พ.ศ. 2498 — 3 กันยายน พ.ศ. 2544) เปนศิลปินชาวไธ ผู้เปนทึงนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักแสดง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหย่แห่งยุคสมัย

งานดนตรีของจรัลมีเอกลักษณ์จากการสร้างสรรค์คำเมืองของเพิ่นเซิ่งโดนเอิ้นว่า “โฟล์คซองคำเมือง” ที่ก่อเกิดขึ้นนับแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับฅวามสนใจจนเปนที่ยอมรับ และกลายเปนแบบอย่างบนแนวทางดนตรีท้องถิ่นร่วมสมัยในเมื่อนี้

โฟล์คซองคำเมืองของจรัลบ่เพียงได้รับฅวามนิยมชมชอบจากชาวล้านนา เซิ่งเข้าใจคำเมืองคำท้องถิ่นของตัวเก่า แต่ยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวไธภาคอื่น ๆ ไปจนรอดชาวต่างชาตที่สนใจในศิลปะการดนตรี เอกลักษณ์ของเพิ่นทึงในการแต่งเพลง ขับร้องเพลง และเหล้นดนตรี เยียะให้จรัลได้รับการยกย่องให้เปน “ราชาโฟล์คซองคำเมือง” จรัลแต่งเพลงไว้กว่าสองร้อยเพลงในช่วงยามมอกซาวห้าปีของชีวิตศิลปินของเพิ่น เปนบทเพลงที่งดงามด้วยการใช้คำเหมือนกวี จนเยียะให้เขาได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในฐานะ “บุคคลดีเด่นทางด้านการใช้คำ”

แม้นจรัลจักเสียชีวิตไปแล้วแต่บทเพลงของเพิ่นนับร้อยเพลงนั้นยังคงเปนอมตะ ผู้ฅนยังคงฟังเพลงของเพิ่นอยู่บ่เสื่อมคลาย